…Защото аз съм…

„Слез от кръста, че дървото ни трябва“,
каза палачът и Господ слезе
и тръгна сред хората
и видя как от кръста Му
правят фетиши и им се кланят
и вече не Го познаваха
и Му стана тъжно и Му се прииска
да не беше възкръсвал…

С.И.
06.08.2014 г.

* * *

„…Защото аз съм
любовта на живота ти –
да нямаш друга любов,
освен мене…”

Ако си със мен –
опасно полунощен,
лунно посребрен,
съвършен… И още –
белязан от звезда
в магическа минута…

Как ще оцелееш
в прозата на утрото?…

Весела Димова
03.09.2014 г.

Огюст Роден - "Христос и Мария Магдалена"

Огюст Роден – „Христос и Мария Магдалена“

Графитите на Барселона

Малка моя
накъде отиваш
през дъжда
скрила под чадъра си
любовта смъртта и детството
не знаеш да четеш
но знаеш да стреляш
кой ти преподаде наопаки
уроците на живота
бяло дете
на черната нощ…

Весела Димова
02.09.2014 г.

Barcelona-grafiti (1)

Сянка на разпятие…

Моите и твоите белези
се пресичат
някъде в пространството
между два различни свята…

И докато устните ти
мълвят „Обичам те…“,
над душата ми ляга
сянката на разпятие…

Весела Димова
29.08.2014 г.

"Fortuna" - снимка на Георги Байчев

„Fortuna“ – снимка на Георги Байчев

Умиращите слънчогледи…

Умиращите слънчогледи
цветята на забравата
те принадлежат
на други светове
живеят в други измерения
там където няма
минало настояще и бъдеще
има само мрак и тишина
и самотата на Бога
онази огромната
нечовешката самота
миг преди да избухнат
вселените…

Весела Димова
10.08.2014 г.

"18% сиво" - снимка на Георги Байчев

„18% сиво“ – снимка на Георги Байчев

Колко поводи да мълчим…

Колко поводи
да мълчим
колко поводи
да усетим тишината
като музика
продължение
на последния акорд
от ноктюрно на Шопен
вибрация в прозорците
след летен гръм
плясък от несбъднати
солени капки дъжд
отражение на птица
летящо по тревата
като по обърнато
наопаки небе…
Колко поводи
да мълчим
колко поводи
да усетим тишината
в сянката на дъха си
спрял върху устните
миг преди да се слеят…
Или да онемеят
завинаги…

Весела Димова
06.08.2014 г.

http://photo-forum.net/bg/index.php?APP_ACTION=GALLERY_IMAGE&IMAGE_ID=1852825&USER_ID=78075

"Макове" - снимка на Георги Байчев

„Макове“ – снимка на Георги Байчев

Човекът, който…

Човекът,
който прави
едва-едва,
с две тежки патерици
своите крачки –
под стъпките му
умира трева,
от копитата им
измачкана…
На плещите си мъкне
един скапан живот –
излинял от тъга
и отдавна прежален…
А очите му хукват
след бездомната котка,
прекосяват света
и потъват
във залеза…

Весела Димова
05.08.2014 г.

"Полунощен прескачам оградите..." (снимка на Георги Байчев)

„Полунощен прескачам оградите…“ (снимка на Георги Байчев)