Тази нощ…

Едно ангелче кацна
нощес на прозореца:
„Тази нощ
лунното сърпче
е тъничко…
Внимавай –
да не си убодеш
пръстчето,
докато в съня си
докосваш небето…“
Посегнах…
И лунното сърпче
ме боцна –
капчица кръв
се търкулна надолу –
червена сълза
от окото на залеза –
прелетя през света
и капна в сърцето ти…

Весела Димова
25.11.2015 г.

Снимка - Иван Михайлов

Снимка – Иван Михайлов

Старите приятели…

На С.И.

Някакво островче светлина –
там, където
най-малко си го очаквал…
В очите на плюшен мечок,
чиято прегръдка
те връща в детството…
В усмивката на приятел,
който никога няма
да забрави болката ти,
но и никога няма
да ти я припомни…
И тогава осъзнаваш,
че старите приятели
са като месии –
когато душата ти е мъртва,
могат да й кажат
„Стани и ходи!…“
И тя ще се изправи…

Весела Димова
22.11.2015 г.

Снимка - Георги Байчев

Снимка – Георги Байчев

Как свикваш…

Как свикваш
с хроничната болка как
преживяваш
преминаването през нея
всяка нощ
като през тунел към ада
с какво я затрупваш сутрин
за да заглушиш виковете й
с работа работа работа
и с малко алкохол накрая
вечер когато всеки
се прибира някъде
а ти се завръщаш при нея
като верен любовник
и не знаеш кога ще си иде
може би никога
а може би някога
когато си готов
да си простиш
отсъствието й…

Весела Димова
21.11.2015 г.

Снимка - Георги Байчев...

Снимка – Георги Байчев…

Някой ден…

На С.И.

Някой ден ще я оставиш да си тръгне –
от деня ти, от съня ти, от душата ти…
Необратимо да прекрачи през вратата –
към чужди залези и хоризонти…
Някой ден, когато я разлюбиш
и избереш да продължиш без нея –
към други върхове и други хора,
ще разбереш, че тя е само сянка –
тъга… И не е част от същността ти…

Весела Димова
19.11.2015 г.

Снимка - Георги Байчев

Снимка – Георги Байчев

Колко дълго…

На С.И.

Колко дълго ще продължи
това преминаване през
улици площади мъглив въздух
през познати и непознати лица
през есенни ветрове и падащи листа
по ръба между надеждата и отчаянието
едно пътуване към нещо
непознато желано очаквано
отвъд хоризонта отвъд
измеренията на познатото
опръскани с капчици кръв от времето
когато душата ти е кървяла…?

Весела Димова
18.11.2015 г.

"Пътуване по посока на сянката" - снимка на Георги Байчев

„Пътуване по посока на сянката“ – снимка на Георги Байчев

Сълзата в окото…

На С.И.

Сълзата в окото е знак,
че душата е в тялото още…
На съня посред тихия мрак,
на звездите в часа полунощен,
като падаща малка звезда
тя изгрява за миг на лицето
и пречиства света от тъга,
и лекува от болка сърцето ти…

Весела Димова
16.11.2015 г.

"Майките..." - снимка на Георги Байчев

„Майките…“ – снимка на Георги Байчев

Има човекът…

На С.И.

Има човекът планове за себе си,
и Бог има планове за човека,
но едни са плановете човешки,
други – плановете Божии…
Върви си човекът
по земните си пътища
и ту се спъва и пада,
ту обърква посоката,
ту мракът затваря очите му,
та не вижда целта си,
а Бог гледа отгоре
и му брои раните,
и като станат повече,
отколкото може да понесе,
прибира го при себе си
като добър баща –
на небето го прибира,
където няма камъни
и светлината е премного,
и посоките се виждат
като на длан…
Превързва Господ с облаци
душата човешка и я лекува –
с любов небесна я лекува
и със забрава –
докато забрави белезите си
и сама не поиска
да се върне обратно –
при земните си пътища,
при земните си заблуди
и при земната си любов…

Весела Димова
14.11.2015 г.

Снимка - Георги Байчев

Снимка – Георги Байчев