И не знаеш…

Острието на страстта
е разсякло света ти на две –
едната половина е любовта,
другата е тъгата
и вървиш по средата
като птица с наранени криле,
прикована към земните пътища
като Христос към Разпятието…

Осмели се да вдигнеш спокойно
към синевата очи
и ще видиш,
че небето над болката
е обсипано с облаци,
а небето над любовта
е обсипано със звезди…
Но зад двете
еднакво ни гледат
очите на Бога…

И не знаеш, погълнат
от сините сенки на здрача,
кога се усмихват
очите на Господ
и кога плачат…

Весела Димова
24.04.2015 г.

Небето над Долни Дъбник, в ранната утрин на 30.11.2013 г. (снимка на В.Д. - през прозореца на автобуса за София...)

Небето над Долни Дъбник, в ранната утрин на 30.11.2013 г. (снимка на В.Д. – през прозореца на автобуса за София…)

Когато пътят…

На д-р Антоанета Тонева –
с много обич и тъга…

Когато пътят
към отвъдното
е кратък…
Какво ще стане
с недоизживяното?
С неказаните думи,
с премълчаната,
несподелена с никого
любов?…
Какво ще стане
с мислите,
записани
единствено
в тетрадката от сънища,
която нощем
дълго сме разлиствали
под сребърния поглед
на звездите?…

Не вярвам
в неизбежното изчезване
на „прах в прахта“
и „кал в калта“…
Не вярвам!
Ще отнесем ли
вярата със себе си?
Докосването нежно
на надеждата?…
Или след нас
тук, долу ще останат –
да бъдат
ненаучно обяснение
за цветната магия
на дърветата,
за пролетния танц
на пеперудите,
за любовта
на следващите влюбени
и тайнствената муза
на поетите…

Весела Димова
20.04.2015 г.

20.04.2015 г...

20.04.2015 г…

Притча за Любовта…

И се яви Един,
който вършеше чудеса
и им говореше с притчи,
и много притчи им издума,
но една задържа в себе си,
защото тя не можеше
да се изрече с думи,
но само с дела:
Притчата за Любовта…
Вършете делата си
с много любов,
защото ако с малко любов
ги вършите,
все едно с малко вяра
ги вършите,
а неверните дела
са нетрайни –
тях вятър ги отнася,
огън ги гори
и пепел ги засипва,
а делата,
вършени с много любов,
остават,
понеже неверието
е от човеците,
а любовта е от Бога…
Ала не бяха дорасли
синовете человечески
да Го чуят,
още по-малко –
да Го разберат…
И Го осъдиха,
и Го разпнаха,
но на третия ден
Той възкръсна,
защото от кръста си
беше видял Спасението…
Един от синовете на палачите
беше чул
Притчата за Любовта…

Вeсела Димова
12.04.2015 г.

http://photo-forum.net/i/1905601

Великден - 12.04.2015

Великден – 12.04.2015

Ангелите, демоните и хората…

Някои даряват живот,
други го отнемат,
трети просто го живеят…
Ангелите, демоните и хората
обитават една и съща планета.
И сутрин,
когато измият лицата си
и се погледнат в огледалото,
виждат едно и също нещо:
човеци…

Весела Димова
07.04.2015 г.

7 април 2015 г.

7 април 2015 г.

Не с горчива сол…

Не с горчива сол –
със пясък
времето засипва раните
и пресъхват от очакване
кладенците
на очите ни…
По небцето на живота
вкус пустинен
ще остане –
дълго след като отмине
пъстрият керван
на дните ни…

Весела Димова
07.04.2015 г.

Pustinja

Не можеш да излъжеш Любовта…

„Излъгах себе си, че не обичам…“
Осман Мустафов

Не можеш да излъжеш
Любовта,
че не обичаш…
Можеш да излъжеш
само себе си –
за кратко…
Колкото да си отиде
твоето момиче…
И вратата към сърцето ти
злобно да затръшне вятърът.

Не можеш да излъжеш
Любовта,
че е пресъхнал
изворът, от който слънце
пиеха очите ти…
Можеш само да го скриеш
с камъни и мъхове…
И пътеката към него
да се лута под звездите…

С нелюбов
ще се преструваш,
че си мъдрият Вълшебник
и че никой друг
не бива
да нахлува в самотата ти…
А в душата ще бушува
Любовта –
като потребност –
за безкрайното пътуване
отвъд болката,
приятелю…

Весела Димова
06.04.2015 г.

alone