Дърво и луна

От облаци луната се събличаше –
тъй, сякаш се събличаше от грях,
преди на кестена да промълви „Обичам те…“,
да слезе в клоните и да потъне в тях…

Весела Димова
14.11.2016 г.

Супер Луна - 14.11.2016 г. Снимка: В.Д.

Голямата Луна – 14.11.2016 г. Снимка: В.Д.

* * *

На Pishman

Понякога
животът е
ходене по въже

друг път
обесване
на слънчев лъч

нямаш
никакво време
за нелюбов

хоризонтът
свършва
зад ъгъла…

Весела Димова
11.11.2016 г.

Снимка: Георг Кребс - Pishman

Снимка: Георг Кребс – Pishman