* * *

За да прогледнем
отвъд хоризонта
трябва да се изкачим
на раменете на времето

за съжаление повечето
живеем в нозете му
то ни стъпква понякога
без да ни забележи…

Весела Димова
11.07.2017 г.

Връх „Ботев“… Снимка: В.Д.

Защо си отидоха…

Защо си отидоха великаните,
защо си отидоха?…
Земята ли им се стори тясна,
звездите ли ги повикаха?…
Джуджета ли ги измамиха,
или сами решиха
да се превърнат в камъни?…
Отговор няма.
Тихо е…

Весела Димова
07.07.2017 г.

Снимка: Тодор Байчев