* * *

Перата ни
ще се превърнат в пръсти…
Ще се научат
да докосват въздуха,
без да летят…
И тях да ги докосват,
без да боли…
Ще мине много време
на лутане
между стени и пътища,
на падане,
катерене, пълзене…
Преди да се завърнем
на небето
като след сън…
И пак да станем птици…

Весела Димова
19.03.2017 г.

„На прага…“ Снимка: В.Д.

28…

На С.

Обичах те силно.
Обичах те страстно.
Обичах те диво,
щастливо, нещастно…
Обичах те хищно,
обичах те жадно,
обичах те искрено
и безпощадно…
Обичах те шумно,
скандално, възвишено,
обичах те шеметно
и огнедишащо…
Сега те обичам
спокойно и тихо…
В житейската проза –
обичам те в стих…

Весела Димова
12.02.2017 г.

12-02-2017-sem_tomovi-28-god

Обясни ми се в любов…

Обясни ми се в любов!
Не си го правил толкова години…
Обясни ми се в любов!
Не чакай този делник да отмине,
да дойде старостта
и да се сгушим – че ни е студено…
Обясни ми се сега!…
Не искам поетични откровения…
Ръката да си спомни
как решеше косите ми… отдавна…
Как две звезди огромни
изплуваха от мрака много бавно,
запалваха телата ни
и устните ни ставаха жарава…
Обясни ми се в любов, Живот…
Преди Смъртта да го направи.

Весела Димова
12.01.2017 г.

VD-2015

* * *

Напразно се опитваме
да скрием
нашите разпятия
на дъното на паметта си…

Да им измислим
друго име –
по-малко да болят…

Но името им
не променя същността
на гвоздеите,
впити във душите…

Била е жива всякоя любов,
преди да стане
ехо от мълчание…

Весела Димова
08.01.2017 г.

Лещен, 31.12.2016 г... Снимка: В.Д.

Лещен, 31.12.2016 г… Снимка: В.Д.